Scheiding aanvragen, wat komt er bij kijken?

Als er geen toekomst meer in een huwelijk gezien wordt, rest er vaak niets anders dan het aanvragen van een scheiding. Veel mensen zien dit als startpunt van een nieuwe fase in het leven. Voordat dit startpunt bereikt wordt, moeten er wel veel zaken worden afgehandeld en afspraken worden gemaakt. In dit artikel geven we inzicht over wat hierbij komt kijken. 

Veel mensen zien het benaderen van een echtscheidingsadvocaat als eerste stap om een scheiding aan te vragen. In veel gevallen kiezen de scheidende partners ervoor om een eigen advocaat te benaderen om hun individuele belangen te behartigen. Deze (authentieke) keuze wordt gemaakt omdat “dit zo hoort”. Op het moment dat de keuze om te scheiden gemaakt is, willen de betreffende partners er vaak ook zo snel mogelijk van af zijn. Er wordt geen tijd genomen om andere opties af te wegen. Door deze “haast” doen de partners zichzelf in veel gevallen tekort. Er zijn immers andere opties die binnen een korter tijdsbestek doorlopen kunnen worden.

Twee manieren van scheiding aanvragen

Om een volledig beeld te geven is het goed om aan te geven dat er twee manieren zijn van het aanvragen van een scheiding. In de meeste gevallen wordt een echtscheiding onder gezamenlijke naam ingediend bij de rechtbank. Er zijn echter ook situaties dat dit niet het geval is en één van de partners besluit om een scheiding aan te vragen. Hierbij wordt een eenzijdig verzoekschrift opgesteld. Dit schrijven zal door een deurwaarder worden “betekend”. Met dit afgeven van het stuk bij de andere partner, gaat de procedure van start. 

Wat er bij komt kijken vóór het aanvragen van een scheiding

In Nederland is er een wettelijk verplichting dat alleen een familierecht advocaat een verzoek tot scheiding mag indienen bij de rechtbank. Voordat de daadwerkelijke aanvraag van een scheiding de deur uit kan, moeten er een aantal zaken geregeld en afgesproken worden. Deze punten worden schriftelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Hierin staan de volgende zaken beschreven:

  • De echtelijke woning;
  • De verdeling gemeenschappelijke bezittingen en schulden; 
  • De financiële afhandeling;
  • Een mogelijke erfenis of schenking;
  • Afhandeling van het bezit van een eigen bedrijf;
  • Eventuele alimentatie;
  • Verdeling van het ouderdomspensioen;
  • Andere specifieke huwelijkse voorwaarden.

Naast het echtscheidingsconvenant moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld in het geval dat er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen en deze op het moment van scheiden nog een minderjarige leeftijd hebben. Het ouderschapsplan is een schriftelijke weergave van de afspraken die betrekking hebben op die kinderen. Hierin staat onder andere de omgangsregeling beschreven en de stappen die genomen moeten worden bij het nemen van belangrijke beslissingen die betrekking hebben op de opvoeding en de toekomst van de kinderen. 

Peildatum bij een scheiding

Bij het maken van afspraken is het goed om te realiseren wat de juridische peildatum is bij een scheiding. Veel scheidende partners denken dat dit het moment is, dat de partners letterlijk uit elkaar gaan, dus op het moment dat zij niet meer bij elkaar wonen en een aparte financiële huishouding hebben. Dit is echter niet het geval. De peildatum bij een scheiding is de dag dat het verzoekschrift, het aanvragen van een echtscheiding, wordt ingediend bij de rechtbank. Dit is immers de datum dat wordt gezien als het moment van ontbinding van de gemeenschap. 

Het feit dat deze peildatum bij een scheiding is vastgesteld op de datum van het indienen van een verzoekschrift, kan een reden zijn dat de scheidende partners de voorkeur geven aan een snelle afhandeling van het scheidingsproces. Dit zal zeker het geval zijn als de partners al een geruime tijd niet meer op andere manieren met elkaar verbonden zijn.    

Verschillende manieren waarop scheidende partners afspraken kunnen maken

Er zijn diverse manieren waarop scheidende partners afspraken kunnen maken bij het afhandelen van hun huwelijk. Zoals aangegeven kunnen de partijen een afzonderlijke familierechtadvocaat benaderen om hun belangen te laten behartigen. Dit is de enige keus die partners hebben als er géén vertrouwen meer is dat ze zelf afspraken kunnen maken gedurende dit proces of als er sprake is van een ingewikkelde procedure. 

Op het moment dat de partners wél het idee hebben dat ze gezamenlijk in staat zijn om tot overeenkomsten te kunnen komen, kunnen er andere keuzes worden gemaakt. Het is bijvoorbeeld een mogelijkheid om de hulp van een mediator of een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Dit zijn onafhankelijke gesprekspartners die een begeleidende rol in deze procedure kunnen vervullen. Deze juridische hulp is erop gericht dat partners op een eerlijke manier tot afspraken komen. De mediator of een gezamenlijke echtscheidingsadvocaat kan worden gezien als procesbewaker en de persoon die benaderd kan worden bij praktische vragen. De inhoudelijke kant moeten de scheidende partners dus zelf vormgeven. 

Het bovenstaande proces kenmerkt zich door een behoorlijk zelfstandig karakter. De stap naar online scheiden is dan ook niet zo groot, maar in veel opzichten wel interessant. De interesse in online scheiden is de laatste tijd enorm toegenomen. Het is immers een snelle- en uitstekend toepasbare scheidingsvorm met veelzijdige voordelen voor partners die gezamenlijk in staat zijn om de eerste stappen van een echtscheidingsprocedure te doorlopen. 

Waarom kiezen voor online scheiden?

De kracht van het online scheiden zit in de digitale informatievoorziening. Door de uitstekende beschikbaarheid van goede informatie over het scheiden, zijn de ex-partners vaak zonder problemen in staat om de voorbereidende procedure volledig zelfstandig uit te voeren. Het zal immers weinig moeite kosten om te beschikken over rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten en antwoorden te vinden op praktische vraagstukken. Hiermee kunnen er veel juridische kosten worden bespaard, want de benodigde hulp op dat gebied wordt pas veel later ingeschakeld. Daarnaast zijn er veel aanbieders van online scheiden die op afstand de benodigde begeleiding kunnen bieden. 

Naast de financiële kant heeft online scheiden nog een aantal andere voordelen die een spoedig verloop van een echtscheidingsprocedure kunnen bevorderen. Bij deze vorm van scheiden zijn de partners op géén enkele wijze afhankelijk van andere partijen en kunnen volledig zelf het tempo bepalen. Daarnaast kan online scheiden zelfs vanuit het buitenland omdat er géén fysieke aanwezigheid vereist is gedurende deze procedure.

De begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden, bestaat over het algemeen uit drie opties. Er kan gekozen worden om een procedure volledig zelfstandig te doorlopen, het is een optie om de online scheidingsadvocaat de documenten te laten verstrekken en controleren of gebruik maken van een volledige online begeleiding in vorm van een totaalpakket. Uiteraard zijn er verschillende kosten verbonden aan deze opties, zoals u kunt zien in de onderstaande weergave van aansprekende aanbieders van online scheiden. Tot slot is het goed om op te merken dat online scheiden ook een mogelijk is voor een versnelde procedure en voor mensen die aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wanneer is de echtscheiding een feit? 

Op het moment dat alle benodigde afspraken op papier zijn gezet en ondertekend, kan de rechter de scheiding uitspreken. De juridische benaming hiervoor is dat “het huwelijk tussen twee partners duurzaam is ontwricht”. Op dat moment is de echtscheiding echter nog niet officieel een feit. De partners moeten eerst nog aangeven dat ze instemmen met deze uitspraak en hier niet tegen in hoger beroep zullen gaan (de akte van berusting). Het moment dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand kunnen de gescheiden partners zien als het officiële startpunt van een nieuwe fase in hun leven.